Osnovni podaci

O Meni

Licencirani inženjer arhitekture :
*Licenca 300 - Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
* Licenca 381 - Odgovorni inženjer energetske efikasnosti zgrada

Obrazovanje :
Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
odsek - Urbana rekonstrukcija
diplomirala sa ocenom 10 na temu “Rekonstrukcija gradskog trga u Rumi”
zvanje - Diplomirani inžinjer arhitekture

Radno iskustvo:

2005-2007_ Javno urbanističko preduzeće PLAN, Ruma
pozicija: saradnik na izradi planova
(Prostorni planovi, Generalni planovi,Planovi Detaljne regulacije i
Urbanistički projekti, studije,istraživanja i analize)

2008-2014_kompanija PROJMETAL AD, Beograd
pozicija: inžinjer projektant
-Projekat rekonstrukcijе 35 objekata “Robne kuće Beograd” u 24 gradova u Srbiji,
na izradi tehničke dokumentacije
-Hotel “Beograd” u Leskovcu, na izradi Idejnog projekta
P=oko 5.500m2, oko 75 smeštajnih jedinica
-Hotel “Jezero” u Boru, na izradi Idejnog projekta
P=oko 10.500m2, oko 90 smeštajnih jedinica
-Hotel u Kolarčevoj ulici, Beograd, na izradi Idejnog projekta
P=4.800m2, oko 100 smeštajnih jedinica
-Turistički kompleks DUKLEY GARDENS, Budva,na izradi Glavnog i Izvođačkog
projekta, P kompleksa je oko 4.00ha i sadrži :
36 luksuznih vila (P=oko 50.000m2), restoran (P=oko 1000m2) i garažu (P=oko10.500m2)
-Organizacija Konferencije BLOK (međunarodna konferencija o arhitekturi 2010,2011,2012,2013)
na izradi kompletnog vizuelnog identiteta ovog događa u oblasti grafičkog dizajna

2014-2018_ projektni biro ENKONS, Novi Sad
pozicija: odgovorni projektant
- Glavni projekat stambenog objekta u Krtolama Su+P+2, Crna Gora (P=oko 300m2)
- Projekat enterijera teretane u Novom Sadu
- Projekti izvedenog stanja stambenih objekata za potrebe legalizacije / ozakonjenja
- Idejni projekat i Projekat za građevinsku dozvolu Regionalnog centra deponije u Subotici
- Stambeni objekat u Veterniku P+1+Pk (P=405m2), IDP,PGD kao glavni i odgovorni projektant
- Studija izvodljivosti za rekonstrukciju/izgradnju zgrade laboratorije Rafinerije u
Pančevu sa komparativnom tehno-ekonomskom analizom dva varijantna rešenja
- Objekat socijanog stanovanja P+4(5),ul. Momčila Tapaviceu Novom Sadu
(6 lamela, P=oko 15.000m2 ), kao saradnik na projektu, PGD
investitor: Stambena agencija grada Novog Sada
- Rekonstrukcije upravne zgrade P+1 - aneksa industrijske hale, u Bečeju, PZI
(P=oko 1.500m2 ) kao glavni i odgovorni projektant,
investitor: “KNOTT Autoflex YUG”, Bečej
- Adaptacije perionice automobila u ulici Danila Kiša u Novom Sadu, IDP
kao glavni i odgovorni projektant
investitor : Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa, Novi Sad,
- Separat izmena projekta za gradjevinsku dozvolu za objekat socijanog stanovanja
P+4(5) u ul. Momčila Tapaviceu Novom Sadu, kao glavni projektant
- Dogradnje proizvodne hale P+1, (P=oko 400m2)u Bečeju, PZI
investitor: ’’KNOTT Autoflex YUG’’, Bečej, kao glavni i odgovorni projektant
- Rekonstrukcija montažnog poslovnog objekta P+0 (P=oko 420m2)u Bečeju, PZI
investitor: ’’KNOTT Autoflex YUG’’, Bečej, kao glavni i odgovorni projektant
- Postrojenje za skladištenje metanola, propana i azota za potrebe kalionice, IDR,
IDP,PGD i PZI
investitor: “Zastava oružje“ AD Kragujevac, kao glavni i odgovorni projektant
- Postrojenje za skladištenje tečnog CO2,IDR, PGD i PZI
investitor: "TIGAR TYRES" doo, kao glavni i odgovorni projektant
- Glavni projekat rekonstrukcija objekta KN-25, zgrade Vojne akademije P+3+Pk
(P=oko 3400m2) investitor: Republika Srbija, Ministarstvo Odbrane
-trenutno na izmeni i dopuni Glavnog projekta sanacije dela objekta KN-55,
objekta za smeštaj Garde u kasarni “Dedinje”(P=oko 7500m2),
investitor: Republika Srbija, Ministarstvo Odbrane

2009- freelance GRAPHIC DESIGNER
-dizajn korporativnog identiteta (izrada logoa i pratećeg materijala)

Rad na računaru :
- Auto Cad (napredni nivo),
- Adobe Photoshop (napredni nivo) Adobe Illustrator (napredni nivo)
- MS Office
- samostalno vođenje projekata kroz objedinjenu proceduru (CEOP)

Nagrade i učešće na konkursima:
-3.nagrada, na urbanističko-arhitektonskom konkursu za uređenje gradskog trga u Rumi
-više nagrada za izradu vizuelnog identiteta na međunarodnim konkursima u okviru sajta 99designs
-učešće na konkursu za urbanističko arhitektonsko rešenje tri trga u Šapcu (sa grupom studenata)
-učešće na konkursu za Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje Turističkog centra
“Srbija na dlanu” na Srebrnom jezeru (u okviru kompanije Projmetal)
-učešće na konkursu za Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje za pet
kombinovanih dečijih ustanova u Beogradu (u okviru kompanije Projmetal)
-učešće na konkursu za Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje Centra za
promociju Nauke u Bloku 39, Novi Beograd (međunarodni konkurs)
-učešće na konkursu za Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje Stambeno-
poslovnog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča, Beograd (u okviru kompanije Projmetal)

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja